Державний професійно-технічний
навчальний заклад
«Краматорський центр професійно-технічної освіти»

м.Краматорськ


Меню сайту

Календар свят. Мова, граматика, спілкування
Оцініть наш центр
Всего ответов: 1012

Головна » 2016 » Січень » 30 » ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
12:22
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Додаток № 1

до наказу № _____ від ____________

 

 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ:

                                                                  Директор ДПТНЗ

«Краматорський центр

                                                                  професійно-технічної освіти»

 

                                                                  _____________О.І.Болтенко

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

У ДПТНЗ «КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЕНТР

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»

 

 

1. Загальна частина

 

         1.1.У ДПТНЗ «Краматорський центр професійно-технічної освіти» приймаються громадяни України, іноземці й особи без громадянства, які мають повну або базову загальну середню освіту або освіту, достатню для освоєння робочих професій.

         1.2.Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоровся, місця проживання та інших обставин.

         Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, при вступі в професійно-технічні навчальні заклади користуються рівними правами із громадянами України. Права інших іноземців на одержання  професійно-технічного освіти регулюється чинним законодавством або міжнародними договорами України.

         Обмеження допускаються по медичних і вікових показниках, а також показниках професійної придатності, які встановлюються Кабінетом Міністрів України.

 

2. Приймальна комісія

 

         2.1. Прийом в ДПТНЗ «Краматорський центр професійно-технічної освіти» здійснює приймальна комісія.

         2.2 Очолює приймальну комісію директор ДПТНЗ «Краматорський центр професійно-технічної освіти», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

         2.3.Приймальна комісія центру:

- проводить із вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умовам навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;

- організує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я й професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

         2.4.Правила прийому до ДПТНЗ «Краматорський центр професійно-технічної освіти» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди і мають обумовлювати:

- перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією;

- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

- плановані обсяги прийому, освітні й освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;

- форми та ступеневість навчання;

- обмеження з професій (спеціальностей) за віком і підлогою вступників, статтю та медичними показниками;

- перелік вступних випробувань за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити й т.д.) та системи оцінювання знань;

- загальний порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

- порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань.

         2.5.Строки проведення прийому на навчання встановлюються Правилами прийому до ДПТНЗ «Краматорський центр професійно-технічної освіти».

3. Документи для вступу

         3.1. Вступники посилають поштою або подають особисто заяву про вступ в ДПТНЗ «Краматорський центр професійно-технічної освіти» із зазначенням обраної професії (спеціальності) та спеціалізації, форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якого додають:

- документ про освіту в оригіналі;

- медичну довідку форми 086-У;

- 8 фотографій розміром 3х4 ;

- свідоцтво про народження в оригіналі;

- 2 копії ідентифікаційного коду;

- довідка з місця проживання;

         При прийомі на навчання у центр юнаків призовного віку, до вищевказаних документів додатково додаються:

- 2 копії посвідчення про приписку до призовної дільниці або військового білету;

- 2 конверти з маркою по Україні;

- 4 фотографії 3х4;

- копію ідентифікаційного коду;

- копію документа про освіту;

- копію свідоцтва про народження;

- 1 файл.

         3.2. Особи, які направляються на навчання у центр підприємствами, установами або організаціями додають до заяви про вступ відповідний документ.

         3.3. Прийом документів від вступників завершується не раніше, ніж за 15 днів до початку занять.

4. Умови прийому

 

         4.1. Прийом до ДПТНЗ «Краматорський центр професійно-технічної освіти» проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами вступних випробувань або середнього балу по атестату (свідоцтву про освіту)

5. Зарахування

 

         5.1. Зараховуються поза конкурсом при позитивних результатах вступних випробувань:

- дитята-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування;

- інваліди, яким не протипоказане навчання по обраній професії (спеціальності) і спеціалізації;

- особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали від Чорнобильської катастрофи»;

         5.2. Першочергово зараховуються з іншими на рівних умовах:

- особи, яким Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту»;

- діти працівників органів внутрішніх справ, що загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням.

         Вступники в цьому випадку подають копію виписки з наказу про те, що один з батьків загинув під час виконання службових обов'язків.

         5.3. Зарахування абітурієнтів, що пройшли медичну комісію й одержали довідку про професійну придатність, виробляється відповідно до графіка співбесід приймальної комісії з майбутніми учнями центру за окремим графіком.

         5.4. Зарахування в ДПТНЗ «Краматорський центр професійно-технічної освіти» оформляється  нанесенням на заяву вступника візи директори ліцею, на підставі яких складаються списки комплектування учнів по групах і вивішуються в холі біля приймальної комісії.

         5.5. Зарахування до ДПТНЗ «Краматорський центр професійно-технічної освіти» здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.

         5.6. Оформлення зарахування після конкурсних випробувань може супроводжуватися укладанням договору між навчальним закладом, замовником робочих кадрів (підприємством, установою, організацією) і вступникам (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

6. Прикінцеві положення

         6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДПТНЗ «Краматорський центр професійно-технічної освіти». На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) професійно-технічний заклад може проводити додатковий прийом.

         6.2. Особам, які не зараховані в професійно-технічний навчальний заклад, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше 5 днів з дня прийняття рішення.

         6.3. Контроль за виконанням цих правил залишаю за собою.

Категорія: АБІТУРІЄНТ | Перегляд: 181 | Додали: kcpto47 | Рейтінг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
E-mail:
Пароль:Останні новини
Телефонуйте за номером 
в приймальну комісію 
+380958801689


MON  napnu   ptoinua pedpressa


Яндекс.Метрика