Державний професійно-технічний
навчальний заклад
«Краматорський центр професійно-технічної освіти»

м.Краматорськ


Меню сайту

Календар свят. Мова, граматика, спілкування
Оцініть наш центр
Всего ответов: 1028

Інформаційні технології

 

СШП - 14: 

                   -опрацювати конспект, зробити записи у зошит;

                   -дати відповіді на запитання.

Тема 2

Числове програмне управління та його різновиди.(Види ЧПК)

В системах числового програмного керування положення і переміщення різноманітних частин верстата задається за допомогою чисел в трьохвимірній системі координат. При цьому задається також включення різноманітних пристроїв( двигунів, клапанів), і час виконання операції. В залежності від виду обладнання комп’ютер може використовувати різні принципи числового програмного керування, найбільш поширеними з яких являються супервізорне і пряме числове програмне керування.

В режимі супервізорного числового програмного керування комп’ютер одержує вхідну інформацію про хід технологічного процесу і в відповідності до заданого алгоритму керування може змінювати настройку регуляторів, що використовуються в технологічному обладнанні. Таким чином комп’ютер виконує функції зворотного зв’язку. Завданням супервізорного керування є підтримка оптимальних умов технологічного процесу.

При прямому числовому керуванні комп’ютер безпосередньо керує виконавчим механізмом, виконуючи всі необхідні обчислення.

 

Контрольні запитання:

1. Для чого використовують ЧПУ?

2. В чому полягає перевага ЧПУ над автоматичним керуванням?

3. Які є найбільш поширені види ЧПУ?

4. Яке завданням виконує супервізорне керування ?

5. При якому числовому управлінні комп’ютер безпосередньо керує виконавчим механізмом?

 

Системи числового програмного керування

 

Для управління універсальними верстатами та іншим технологічним устаткуванням широко використовуються системи числового програмного керування  (СЧПК), в яких за допомогою набору цифр і букв однозначно задаються переміщення робочих органів верстатів і маніпуляторів, управління послідовністю і режимом обробки деталі, включення тих чи інших виконуючих механізмів верстата, момент зняття деталі і установки заготовки.

Програми систем з числовим програмним керуванням  містять два основні види інформації:геометричну і технологічну

Геометрична інформація містить дані про форму деталей і потрібного для їх обробки інструменту а також вказує їх взаємне розміщення в робочому просторі верстата.

 Технологічна інформація містить відомості про послідовність вводу в роботу інструментів, про зміну режиму обробки, про зміну інструментів, про включення подачі охолоджуючої рідини і.т.д.

По своїй структурі системи числового програмного керування  діляться на такі види:

1. розімкнуті

2. замкнуті

3. комбіновані

4. адаптивні

В основі роботи розімкнутих систем числового керування  лежить принцип жорсткого керування. В них використовуються тільки управляючі дії закладені в програмі і на можливі зміни в технологічному процесі вони не реагують. В замкнутих системах крім основної управляючої програми використовується ще інформація про дійсні значення параметрів деталі, що обробляється. Така система враховує можливі відхилення в роботі обладнання. В комбінованих системах, управління основними параметрами деталі здійснюється замкнутими, допоміжними параметрами – розімкнутими каналами. В адаптивних системах застосовуються додаткові датчики інформації (сила різання, спрацювання інструмента) , яка використовується для коректування технологічного процесу.

 

Контрольні запитання:

1. Які два основні види інформації містять СЧПК?

2. Як ділять СЧПУ за структурою?

3. Чим характерні розімкнуті СЧПК?

4. Чим характерні замкнуті СЧПК?

5. Чим характерні комбіновані СЧПК?

Вхід на сайт
E-mail:
Пароль:Останні новини
Телефонуйте за номером 
в приймальну комісію 
+380958801689


MON  napnu   ptoinua pedpressa


Яндекс.Метрика