Державний професійно-технічний
навчальний заклад
«Краматорський центр професійно-технічної освіти»

м.Краматорськ


Меню сайту

Календар свят. Мова, граматика, спілкування
Оцініть наш центр
Всего ответов: 1029

Міністерство освіти і науки України

Донецька обласна державна  адміністрація

Департамент освіти і науки

Державний професійно-технічний навчальний заклад

«Краматорський центр професійно – технічної освіти»

 

 

Затверджую:

Заст.директора з НР

_____ Корольова Н. О.

 

 

 

Методична розробка уроку на тему:

«British meals »

(«Британська кухня»)

 

 

 

 

Підготувала:

викладач іноземної мови

Хитра А. В.

 

Розглянуто:

На засіданні МК

гуманітарного циклу

Протокол №___ від _____

Голова МК

_____ Л. В. Роман

 

Краматорськ, 2015

Урок №_____

з англійської мови

група СР - 14

Тема програми: Харчування

Тема уроку: Британська кухня

Мета уроку:

освітня – ознайомити учнів з новою лексикою та закріпити її в усному мовленні,

розширити кругозір учнів за даною темою та поглибити знання про культуру, реалії країни, мова якої вивчається;

розвиваюча -  розвивати увагу, пам’ять, вміння логічно й послідовно висловлюватись;

виховна – виховувати в учнів повагу до мови і традицій, культурної спадщини нашої країни і країни, мову якої вивчаємо.

Тип уроку: формування умінь та навичок

Обладнання: роздавальний матеріал, тексти, словники

 

Хід уроку

 

 

І. Організаційна частина

Greeting. Introduction to the lesson

Привітання учнів. Перевірка присутності та підготовки учнів до уроку.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Учні читають прислів’я, перекладають на рідну мову і обмінюються думками щодо їх змісту:

Tastes differ. So many countries, so many customs.

Про смаки не сперечаються. Так багато країн, багато звичаїв.

Students exchange their opinions using the expressions:

Учні  обмінюються думками використовуючи вирази:

 • I think (я вважаю…)
 • To my mind ( на мою думку…)
 • In my opinion ( на мій погляд…)
 • It seems to me…. ( мені здається, що…)

Possible answers:

Варіанти відповідей

P1: I think each person should have his or her point of view. We like or dislike different things. So: “Tastes differ”.

(Я вважаю, що кожна людина повинна мати свою точку зору. Нам подобається чи не подобається різні речі. Отже: "Про смаки не сперечаються".)

 1. To my mind every country has its own customs and traditions. Peoples keep their traditions with great honor. No wonder we can say: “So many countries, so many customs”

(На мою думку, кожна країна має свої власні звичаї і традиції. Народи зберігають свої традиції з великою честю. Не дивно, що ми можемо сказати: "Скільки країн, стільки звичаїв")

 1. In my opinion while travelling abroad we must  keep in mind the proverb:  “So many countries, so many customs”.

(На мій погляд, перебуваючи за кордоном, ми повинні мати на увазі прислів'я: "Так багато країн, багато звичаїв".

 1. It seems to me speaking about English cookery and meals we must remember the proverb:  “Tastes differ”.

(Мені здається, говорячи про англійську кулінарію та їжу ми повинні пам'ятати прислів'я: "Про смаки не сперечаються".

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Введення в іншомовну атмосферу. Вступне слово викладача.

T: Good morning pupils! I’m glad to see you happy and healthy today. How are you? I think everything is OK. Are you ready to start? Let’s get work.

 • V. Повідомлення теми та мети уроку.

T: We’ve got an unusual lesson today – lesson – journey to the British cuisine.

The topic of today’s lesson is “British meals”. We’ll have a talk about British cuisine and famous dishes. What do you think about these proverbs? What’s your opinion?

Отже, тема уроку – «Британська кухня»,а  мета розширити кругозір за даною темою та поглибити знання про культуру, реалії країни, мова якої вивчається;

 Це стане вам у нагоді, ви зможете підтримувати бесіду англійською мовою, перекладати рецепти різноманітних страв.

V. Актуалізація опорних знань.

Warming up.

Згадаємо як буде англійською:

М’ясо ( а meat [miːt]);

хліб ( а bread [bred]);

масло ( а butter ['bʌtə]);

What is a traditional English breakfast?

З чого складається традиційний сніданок у Великобританії ?

What is a traditional Ukrainian  breakfast?

З чого складається традиційний сніданок в Україні?

What is the difference between Ukrainian and British cuisine?

У чому відмінність між українською та британською кухнею?

VІ. Вивчення нового матеріалу

T: In order to have a talk about British food, recipes of English cuisine we need some special vocabulary. We’ll continue our work with the text «English Cookery and Meals».

(Для того, щоб поговорити про британську їжу та рецепти англійської кухні нам потрібно вивчити спеціальну лексику. Ми також продовжимо нашу роботу з текстом «Англійська кулінарія та харчування».)

There are some expressions on the blackboard, so let’s look at them and repeat it after me :

(На дожці  написано вирази, подивіться на них та повторюйте за мною)

 

 

T: Read and translate these expressions:

 • with the exception of…  ( за винятком…);
 • to be very fastidious about… (бути дуже розбірливим…);
 • the home of porridge ( батьківщина  каші);
 • the two substantial meals of the day (дві головні страви дня);
 • never miss a meal (ніколи не пропускати їжу);
 • a big meal (головна страва);
 • national drink (національний напій);
 • strong and fresh made (
 • to be brewed (свіжовиготовлений)
 • to pour tea into milk (налити чай в молоко).

VІІ. Узагальнення та систематизація знань.

Читання та переклад тексту: «English Cookery and Meals».

 1. Закінчити речення:     

T: Complete the sentences:

The usual meals in Great Britain are…

English people eat porridge with…

Scotland is the home of…

Tea is may be called…

It is important to pour..

Dinner begins with…

 1. Скласти речення

T: Now I’d like you to make up a sentences using these expressions.

Possible answers:

Можливі варіанти:

P1: With the exception of breakfast meals in England are much the same as in other countries.

(Сніданок в Англіїмайже такий як і в інших країнах.)

The usual meals in Great Britain are breakfast, lunch, tea and dinner.

(За звичай меню у Великобританії складається зі сніданку, обіду, чаю і вечері.)

P2: The English are very fastidious about their meals.

(Англійці дуже вибагливі до їжі).

 1. Scotland is the home of porridge.

(Шотландія є батьківщиною каші)

P4: The two substantial meals of the day, lunch and dinner, are more or less the same.

 (Два основні страви дня: обід і вечеря)

 1. Tea is very popular with the English; it may be called their national drink.

(Чай дуже популярний серед англійців; його можна назвати їх національним напій.

 1. The English like it strong and fresh made.
 2. It is important to pour tea into milk and nod vice versa.

(Важливо налити чай в молоко, а не навпаки.

 • учнями тесту
 1. .

Soft of little crusty bun that soaks up the gravy is called…

 

 1.  

The usual meals in Great Britain are….

 

 1.  

Reminded meat with a layer of mashed potato on top is called…

 

 1.  

The English keep to their meal times…

 

 1.  

Scotland is…

 

 1.  

Breakfast time is between…

 

 1.  

British cuisine was renowned for its…

 

 1.  

Meat or fish, potatoes and salad, puddings or fruit are quite usual for…

 

 1.  

Dinner time is generally about…

 

 1.  
 • may be called English…

 

T:Fill in the gaps with the letters with their right continuations.

 

 

 

 •  
 1. roasts, pies, stews, soups, puddings;
 2. Shepherd’s pie;
 3. national drink;
 4. strictly;
 5. half past seven or latter;
 6. Yorkshire pudding;
 7.  the home of porridge;
 8. lunch;
 9.  breakfast, lunch, tea and dinner;
 10. 7 and 9 a.m.

VІІІ. Підсумки уроку

Summing up

T: Do you like our today’s journey to the British cuisine?

Peoples exchange their opinions using the expressions

(Чи сподобався вам наш сьогоднішній урок з британської кухні?

Учні обмінюються думками використовуючи вирази)

 • I think  (я вважаю…)
 • To my mind  ( на мою думку…)
 • As for me (що стосується мене…)
 • It seems to me ( мені здається, що…)
 • As far as I understand (Наскільки я розумію…)

Possible answers:

(Можливі відповіді)

P1: To my mind today’s lesson was very interesting.

(На мій погляд на сьогоднішньому уроці було дуже цікаво.)

 1. As for me I like our foreign friend’s recipe.

(Що стосується мене, мені подобаються рецепти наших іноземних друзів).

 1. It seems to me the traditional British dishes are great.

(Мені здається, що традиційні британські страви відмінні)

 1. As far as I understand British cuisine is renowned for its roast, stews, soups and pudding.

(Наскільки я розумію, британська кухня славиться своїми супами і пудингами.)

Оцінювання учнів

T: Your work today was good, your marks are…

(Ви гарно сьогодні попрацювали, ваші оцінки ...)

VII.  Домашнє завдання

T: Your home task will be to translate the sentences from Ukrainian into English.

It’s a pity but time flies and our lesson is over. See you soon. Bye.

(Вашим домашнім завданням буде перекласти фрази з української на англійську мову.

Шкода, але час летить, і наш урок закінчено. Допобаченння.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1.

Текст «English Cookery and Meals».

 

With the exception of breakfast meal in England are much the same as in other countries. The usual meals in Great Britain are breakfast, lunch, teas and dinner.

The English are very fastidious about their meals and keep to their meal times strictly. Breakfast time is between 7 and 9 a. m. many people like to be it with porridge. English people eat porridge with milk or cream and sugar, but the Scots – and Scotland is the home of porridge – never put sugar in it. Then comes bacon and eggs, marmalade with toast and tea or coffee. For a change you can have a boiled eggs, cold ham or perhaps fish.

The two substantial meals of the day, lunch and dinner are more or less the same. Lunch is usually taken at one o’clock. Many people, who go out to work, find it difficult to come home for lunch and go to café or a restaurant, but they never miss a meal. Lunch is a big meal- meat   or fish, potatoes and salad, puddings or fruit are quite usual for it.

In the afternoon about four o’clock, the English have a cup of tea and a cake or a slice or two of bread and butter.

Tea is very popular with the English; it may be called their national drink. The English like it strong  and fresh made. Tea must be brewed as follows: one teaspoon for each person and one for pot. They drink it with or without sugar but almost always with milk. It is important to pour tea into milk and not vice versa. Their “high tea”  at 5 o’clock is very famous. Tea is accompanied by ham, tomatoes and salad, bread and butter, fruit and cakes.

Dinnertime is generally about half past seven or later. In some houses dinner is the biggest meal of the day. They begin with soup followed by fish, roast chicken, potatoes and vegetables, fruit and coffee. But in great many English homes the midday meal is the chief one of the day and in the evening they have light meal, for example, bread and cheese and cup of coffee or cocoa and fruit.

Вхід на сайт
E-mail:
Пароль:Останні новини
Телефонуйте за номером 
в приймальну комісію 
+380958801689


MON  napnu   ptoinua pedpressa


Яндекс.Метрика