Державний професійно-технічний
навчальний заклад
«Краматорський центр професійно-технічної освіти»

м.Краматорськ


Меню сайту

Календар свят. Мова, граматика, спілкування
Оцініть наш центр
Всего ответов: 1028

Інформаційні технології

 

СШП - 14: 

                   -опрацювати конспект, зробити записи у зошит;

                   -дати відповіді на запитання.

Тема 3

Принципи будови та склад гнучких виробничих систем

 

Важливою проблемою для виробництва є перехід від випуску одного виду продукції до іншого або перехід від випуску однієї моделі виробу до іншої. Щоб випускати нову продукцію потрібно замінити одне устаткування іншим, перебудувати технологічний процес, здійснити перепідготовку персоналу. Сучасне виробництво змушене досить часто переходити на випуск нової, що пояснюється швидким моральним старінням виробів. Яскравим прикладом такої тенденції є виробництво персональних комп'ютерів. Кожна нова модель персонального комп'ютера за своїми параметрами у багато разів перевищує попередню модель, була випущена менше року тому, тобто моральне старіння набагато швидшими темпами ніж фізичне. Крім того, потрібно враховувати також гостру конкуренцію на ринках.

Таким чином для підтримання високого рівня конкурентоспроможності виробів необхідно час від часу переходити на випуск нової продукції, а з іншого боку кожний такий перехід пов'язаний зі значними затратами. Щоб досягти компромісу між цими тенденціями, застосовуються гнучкі автоматизовані виробничі комплекси (ГВК). Вони складаються з окремих, відносно самостійних частин, так званих гнучких автоматизованих виробничих модулів (ГВМ). Кожний такий модуль здатний виконувати певний комплекс виробничих операцій. Перехід на інший комплекс операцій здійснюється програмним шляхом, тобто заміною однієї програми іншою. Перехід на випуск нової продукції здійснюється зміною послідовності і номенклатури модулів, а також перепрограмуванням у разі потреби цих модулів. Застосування гнучких виробничих комплексів дає змогу різко збільшити ефективність виробництва, підвищити якість і конкурентоспроможність продукції.

Для реалізації гнучкого автоматичного виробництва використовується велика різновидність різноманітних датчиків і виконуючих механізмів, мікропроцесорних контролерів, мікро і міні ЕОМ, систем управління базами даних, локальних обчислювальних систем, технічних роботів і верстатів з програмним числовим керуванням. А також автоматизований транспорт і склади, системи автоматичного проектування, системи автоматичного управління, системи автоматичного керування технологічними процесами. Ланки гнучкого автоматизованого виробництва можуть створюватися на основі різноманітного обладнання, але , як правило, обов’язково містять верстат з числовим програмним керуванням і один або кілька роботів-маніпуляторів, які виконують зміну заготівок і знімають готову продукцію. Ланки ГАВ об’єднуються транспортними засобами.

Основні визначення та розуміння ГАВС:

 

ГВС сукупність чи окрема одиниця технологічного обладнання і системи забезпечення його функціонування в автоматичному режимі.

ГАВС – це гнучка ( тобто при орієнтації на серійне виробництво легко пристосовується до різних змін та нововведень в пристроях деталей та нових розробок і команд без переналагодження  переобладнання та втручання людини.  Переміщення чи пере настройка відбувається автоматично з допомогою тех. та програмних засобів) система. Більшість ГАВС мають ієрархічне управління, яке з’єднує всі елементи в єдину систему з електронним управлінням.

Система керування і контролю здійснює правильне і узгоджене керування всіх складових елементів системи.

Для ГАВС повинно бути забезпечено  виконання двох основних принципів - це системний та модульний.

Системний підхід – це метод аналізу об’єктів в процесі проектування з системних позицій.

Модульний принцип це використання єдиного уніфікованого ряду  агрегатних вузлів( модулів) кожен з яких може бути використаний  в кількох варіантах що дозволяє створювати велике число модифікованого (зміненого та удосконаленого) обладнання.

Основою системного створення ГВС і ТАВ є критерії, прийняті з позиції оцінки системи, як частини виробництва і проектування системи як цілого, що складається з частин і елементів.

 

До структури ГАВС належать такі поняття:

Промисловий робот – це перепрограмовуюча автоматична машина, яка використовується  у виробничому процесі, для виконання функцій руху, аналогічним руху людини при переміщенні предметів, виробництва чи технологічного обладнання. Окремою ознакою ПР (Промислових роботів) є наявність маніпулятора, або їх сукупність.

Маніпулятор може бути лише складовою частиною автоматично ї машини. У вигляді виконавчого пристрою  чи якоїсь частини.

Автоматичний   маніпулятор – це робот з одним маніпулятором має вузьке коло робіт – служить тільки як орієнтуючий та транспортуючий засіб.

Термін автоматичний маніпулятор з програмним керуванням використовується для роботів першого покоління і не має функцій адаптації.

ПР з адаптивним управлінням дозволяє не тільки виконувати транспортування, та рухи обертання, направлення, а також функції управляння та контролю. Оскільки він складається з трьох систем. Маніпуляційної – що служить для цілеспрямованої дії, Інформаційної – визначає стан системи та оцінює результати роботи, Управлінської - що визначає та виконує алгоритм роботи.

 

Ступені автоматизації ГАВС

 

По організаційній структурі  ГВС поділяють на 4 рівні 

  1. ГВМ- гнучкий виробничий модуль –складається з одиниці автоматизованого технічного обладнання з програмним керуванням,  яка має можливість багатоцільового використання з можливістю вбудовуватись у систему вищого рівня.

РТК- робото технологічний комплекс  - це система транспортних і орієнтуючих пристроїв( промисловий робот чи їх комплекс призначений для виконання кількох технологічних операцій)

  1.  ГАЛ-гнучка автоматизована лінія  - включає в себе ряд ГАВС об’єднаних системою автоматичного керування в якій технологічне обладнання  розташоване в порядку виконання технологічних операцій
  2. ГАЦ - Гнучкий автоматизований цех - система ГАЛ на певній ділянці призначена для виготовлення (продукції) деталей.
  3. ГАЗ -  Гнучкий автоматизований завод  виробнича система , яка об’єднує  ГАЦ призначена для випуску готових виробів.

Як ми побачили в структурі ГАВС та ГАЗ входять також АСУ ТП та АТСС оскільки вони на сьогодні визначають роботу автоматизованих систем.

Для управління технологічним устаткуванням на виробництві широке застосування знайшли системи числового програмного управління (СЧПУ). Найбільший ефект дає використовування устаткування, оснащеного системами ЧПУ у складі ГАВ.

У системах ЧПУ положення і необхідне переміщення різних рухомих вузлів верстата або руки робота, задають за допомогою умовних чисел в тривимірній системі координат XYZ. При цьому може задаватися включення різних пристроїв (наприклад, двигунів або клапанів), а також час виконання операцій. Перетворення кроків по координатах в сигнали   управління двигунами переміщення вузлами здійснює вбудована мікроЕОМ. Програма завантажується в неї або за допомогою носія інформації, або передається по каналу зв'язку від управляючої ЕОМ верхнього рівня.

Залежно від виду устаткування мікроЕОМ може використовувати різні принципи числового програмного управління устаткуванням, найпоширенішими з яких є супервізорне і пряме числове управління.

 

 Контрольні запитання:

1. З чого складаються ГВК?

2. Як здійснюється перехід на інший комплекс операцій?

3. Як здійснюється перехід на випуск нової продукції?

4. Що означає ГАВС ?

5. Які поняття входять до структури ГАВС?

6. Які ступені автоматизації ГАВС?

7. Яку роль відіграє ЧПУ у складі ГАВС?

Вхід на сайт
E-mail:
Пароль:Останні новини
Телефонуйте за номером 
в приймальну комісію 
+380958801689


MON  napnu   ptoinua pedpressa


Яндекс.Метрика