Державний професійно-технічний
навчальний заклад
«Краматорський центр професійно-технічної освіти»

м.Краматорськ


Меню сайту

Календар свят. Мова, граматика, спілкування
Оцініть наш центр
Всего ответов: 1021

  - виконати ЛПР №9 «Робота з тематичними пошуковими каталогами та пошуковими машинами. Вивчення основних принципів їхньої роботи»

вставка

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9

Тема роботи: “Технологія роботи з пошуковими системами Інтернету: пошук і збереження інформації”.

Мета роботи: формувати знання і навички здійснення пошуку інформації в мережі Internet, збереження інформації різного типу; здійснити порівняльний аналіз прийомів пошуку інформації з використанням різних програм-браузерів; формувати вміння та навички роботи з механізмом закладок.

Обладнання та методичне забезпечення: комп’ютери ІВМ РС-сумісними, програмне забезпечення, роздатковий дидактичний матеріал.

Теоретичні відомості:

Інтернет – це глобальна інформаційна мережа, яка об’єднує велику кількість регіональних мереж, а водночас мільйони комп’ютерів в усіх кінцях планети з метою обміну даними та доступу до інформаційних і технологічних ресурсів.

World Wide Web (Всесвітня Павутина) – це інтерактивна мультимедійна система комунікацій в Інтернет, що заснована на використанні гіпертекстової технології. Іншими словами WWW – це мільйони web-сторінок, які зберігаються на різних комп’ютерах.

В основі служби WWW лежить поняття гіпертексту, гіпертекстового посилання та мови HTML, яку використовують для створення сторінок.

Ідея гіпертексту полягає у налагодженні зв’язків між різними web-об’єктами. Такий зв’язок забезпечують гіпертекстові посилання – це короткий підкреслений і виокремлений іншим кольором текст у документі, картинка чи інший елемент, клацнувши на якому мишею отримують доступ до зв’язаного з ним об’єкта, наприклад, тексту, малюнку, музичного чи відеофайлу, іншої сторінки тощо.

Засобами гіпертекстових посилань у системі World Wide Web можна в реальному часі звертатися до гіпертекстових документів, які містять текст, графіку, фотографії, аудіо і відеозаписи.

Web-сторінка – це текстовий документ, написаний мовою HTML. Текст зберігається на web-сервері.

Web-сайт (web-вузол) – декілька сторінок, об’єднаних єдиним тематичним змістом, або які належать єдиному власникові.

Як і більшість служб Інтернет, службу WWW обслуговують дві програми: web-сервер та web-браузер (клієнт).

Web-сервер  – це під’єднаний до Інтернет комп’ютер, на якому виконується спеціальна програма – сервер, яка зберігає файли і здійснює пошук і пересилання HTML-документів у web-просторі.

Web-браузер – це програма, яка виконується на комп’ютері користувача. Вона здійснює пошук ресурсів у Web: відправляє запит на сервер і отримує від нього потрібну інформацію. Найбільш відомими web-браузерами є Internet Explorer, Opera, Mozilla, Chrome тощо.

WWW складається з мільйонів окремих документів, і їхня кількість невпинно зростає. Для того, щоб користувач міг знайти необхідну інформацію (якщо він не знає адреси відповідної конкретної інтернетівської сторінки), розроблено багато пошукових програм(search engines). Пошукові програми – це Інтернет-портали, що призначені для забезпечення можливості знайти сайти, на яких зустрічаються шукані слова або фрази.

Якщо користувач хоче здійснити пошук в Інтернеті, слід спробувати кілька пошукових програм, щоб обрати найвідповіднішу для предмета пошуку. Справа в тому, що ці програми використовують різноманітні механізми пошуку і тому стосовно предмета пошуку можуть мати різну ефективність. Крім цього, під час пошуку потрібно дуже точно добирати ключові слова та їх комбінації.

Найшвидший спосіб доступу до потрібної інформації – правильно зазначити адресу сайту (сторінки).

За мовною ознакою пошукові системи можна розділити на мультимовні та одномовні (україномовні, російськомовні, англомовні тощо). Найбільш популярними мультимовними пошуковими системами є: Google (http://www.google.com), Yahoo!(http://www.yahoo.com), Rambler (http://www.rambler.com), Yandex (http://www.yandex.com). Російська інтелектуальна пошукова система Nigma (http://www.nigma.ru) дозволяє здійснювати пошук із використанням 10 пошукових систем. Серед україномовних інформаційно-пошукових серверів можна виділити систему  Meta (http://www.meta.ua).

Посилання у Web-документах для зв’язку з ресурсами, на які вони вказують, використовують універсальні адреси, що називаються URL (Uniform Resource Locators – уніфіковані покажчики ресурсів). URL-адреси містять інформацію про те, де розміщується відповідний ресурс і як до нього звернутися.

URL-адреса має такий формат:

<protocol>://<host>/<url-path>,

де <protocol> визначає тип ресурсу (яким мережним протоколом треба скористуватися для доступу до нього);

<host> – доменне ім’я або IP-адреса сервера;

<url-path> – шлях до файлу.

Використання механізму закладок

Для організації збереження в упорядкованому вигляді посилань на Web-ресурси в браузері Internet Explorer використовується механізм закладок. Суть його полягає в тому, що за командою користувача браузер запам’ятовує зазначену URL-адресу ресурсу у вигляді спеціального файлу на жорсткому диску (з розширенням URL). Особливістю такого файлу є те, що його можна використовувати у вигляді гіперпосилання для доступу до ресурсу. Із закладками можна виконувати різноманітні дії: будувати ієрархію папок із закладками, редагувати, видаляти, копіювати тощо.

Закладки користувача розміщуються в папці ИзбранноеДля роботи з ними можна використати команду меню Избранное або скористатися панеллю закладок Избранное, яка вмикається та вимикається кнопкою панелі інструментів з такою самою назвою. В обох випадках користувачу надаються однакові можливості зі створення й упорядкування закладок.

Хід роботи

1.   Запустіть програму Internet Explorer. Для цього виконайте будь-яку дію із вказаних нижче:

-  натисніть по значку цієї програми на робочому столі;

-  натисніть на кнопку програми Internet Explorer на панелі швидкого доступу;

-  натисніть кнопку Пуск/ Програми/ Internet Explorer.

Після запуску програми на екрані з'явиться типове вікно програми, яка працює в середовищі Windows. В ньому відображається початкова (домашня) сторінка, зв’язок із якою встановлюється в першу чергу.

2.  Введіть в рядку Адреса адресу сайту Краматорської міської ради http://www.vmr.gov.ua  і перегляньте його. Проаналізуйте вкладку “Громадянам → Галузі міста → Освіта”. Занотуйте у звіт список гіперпосилань, на які можна вийти з цієї сторінки. Детально ознайомтеся із контентом вкладки “Історія міста Краматорськ очима учнів”, прогляньте роботи учнів. Занотуйте їх перелік у звіт.

3.  Ознайомтеся з контентом онлайн-енциклопедії  “Мегаенциклопедія Кирила і Мефодія” (http://megabook.ru). Занотуйте в звіт етапи розвитку комп’ютерної техніки і технологій (див. додаток “Розвиток технологій”). Зробіть закладку на  домашню сторінку енциклопедії.

4.  Знайдіть в мережі сайти онлайн-бібліотек України і Росії (наприклад, національна бібліотека імені В.І. Вернадського, бібліотека української літератури Ukrlib, онлайн-бібліотека е-Reading, електронна бібліотека lib.com, бібліотека української поезії, електронна бібліотека “Наука і світ”, бібліотека “Лібрусек”, бібліотека “Екслібріс”, бібліотека Максима Мошкова тощо). Занотуйте у звіт сайти знайдених електронних бібліотек (5-7) із повними назвами. Зробіть закладки на  сторінки онлайн-бібліотек, попередньо створивши на Панелі закладок папку  “Онлайн-бібліотеки”.

5.  З допомогою пошукової системи знайдіть відповідь на питання: “Що таке Арт-проект Google?”, “Яка мета його створення”, “Які найвідоміші музеї світу стали партнерами Арт-проекту Google?”. Ознайомтеся з експонатами цього проекту. За якими ознаками вони класифіковані? Здійсніть віртуальну екскурсію залами одного з музеїв проекту (вкладка “Експонати”→“Тип мультимедіа”→“Віртуальний музей”). Відповіді на питання занотуйте в звіт.

6.  Знайдіть ще 3-4 віртуальні найвідоміші музеї світу. Зробіть закладки на  знайдені сторінки музеїв, попередньо створивши на Панелі закладок папку  “Музеї світу”.

7.   Знайдіть в Інтернет інформацію про історію створення міста (селища, району тощо) в якому ви живете. Для цього скористайтеся будь-якою пошуковою системою. Вводячи необхідні ключові слова, знайдіть сторінки з необхідною текстовою, графічною, фото, відеоінформацією. Збережіть знайдену інформацію, у папці з ім’ям “Пошук в Інтернет_Моє місто(Моя вулиця)” (5-6 картинок або фото, текстова інформація, відеоінформація). Зробіть закладки на  знайдені сторінки, попередньо створивши на Панелі закладок папку  “Моє місто(Моя вулиця)”.

8.   Завершіть роботу браузера.

Питанні для контролю й самоперевірки

1.    Що таке Internet ї яке його призначення?

2.    Що таке WWW?

3.    Що покладено в основу служби WWW?

4.    Що таке web-сервер,   web-браузер, web-сторінка, web-сайт, web-вузол? 

5.    Для чого призначені інформаційно-пошукові системи?

6.    Як зберегти інформацію, знайдену в Інтернеті на робочому диску?

7.    Які ви знаєте відомі пошукові системи?

8.    Які існують способи здійснення пошуку потрібної інформації?

9.    Які адреси називаються URL-адресами?

10.  Який формат мають URL-адреси?

11.  Як додати нову закладку?

12.  З якою метою використовується механізм закладок?

13.  Які основні послуги (сервіси) мережі Internet?

14.  Для чого призначені онлайн-бібліотеки? Які найвідоміші з них ви знаєте?

15.  Для чого призначені онлайн-енциклопедії? Які найвідоміші з них ви знаєте?

16.  Які сервіси називаються соціальними? З якою метою їх можна використовувати в освіті?

Вхід на сайт
E-mail:
Пароль:Останні новини
Телефонуйте за номером 
в приймальну комісію 
+380958801689


MON  napnu   ptoinua pedpressa


Яндекс.Метрика